Semínka

Květinová louka. Druhově bohatá směs květin, bylin a trav, která potěší lidi i včely.

POZOR! Určeno pouze pro zahrady a okrasné účely, nevysévejte do volné přírody.

Výsev: Vysévat lze celý rok – nejlepší je březen až červen a srpen až září. Doporučuje se vysévat v době, kdy teploty neklesají pod 10 ºC. Semena začínají klíčit po 2–4 týdnech. První čtyři týdny je potřebná dostatečná závlaha. 10 g osiva vystačí na 1 m2. Semena lučních bylin budou převážně klíčit až v dalším roce!

Jak připravit půdu na výsev: Půdu je nutné připravit podobně jako pro trávník. Dobře zrytou půdu doporučujeme urovnat hráběmi, případné hroudy rozbít a viditelné kameny vysbírat – ulehčíme si tak sekání. Nehnojíme. Jak louku sekat? První rok po výsevu doporučujeme sekat na výšky 20 cm, další roky 4–5 cm. Můžeme sekat kosou nebo sekačkou.

Složení: 7 % Arrhenaterum elatium Arone, 2,5 % Cynosurus cristatus, 21 % Festuca trichophylla Libano, 1 % Medicago lupulina Virgo Pajberg, 1 % Onobrychis viciofolia Ambra, 0,5 % Trifolium incarnatum Cicero, 3,2 % Agrostis capillaris Highland, 21 % Poa pratensis Limagie, 2 % Poa nemoralis Enhary, 0,5 % Lotus corniculatus Leo, 18 % Festuca rubra commutata Caracter, 20 % Festuca trachyphylla Mentor, 18,3 % květy a byliny, 4 % ostatní

seminka_vizitka_flip_cut_web