Mgr. Bc. Marta Martinová

kandidátka do Senátu za obvod č. 37 - Jičín, ředitelka obecně prospěšné společnosti a koordinátorka projektu Živá krajina

Marta Martinová

„Pro lidi a jejich krajinu.“

Kdo jsem

Mgr. Bc. Marta Martinová (* 23. března 1981). Vystudovala bohemistiku na FF UK a studium humanitní vzdělanosti na FHS UK. Je ředitelkou obecně prospěšné společnosti, redaktorkou kulturního čtrnáctideníku a lokální koordinátorkou projektu Živá krajina, jehož smyslem je připravit českou krajinu na klimatickou změnu.

marta_květiny_02
marta_kolo_03
marta_vodarna
marta-kolo-barevna
marta_řeka
marta-voda-barevna
marta-kastan-barevna
marta_hradby

Líbí se vám hodnoty, které zastávám?

Kalendář akcí

Žádné události.