Mgr. Bc. Marta Martinová

kandidátka do Senátu za obvod č. 37 - Jičín, ředitelka obecně prospěšné společnosti a koordinátorka projektu Živá krajina

Marta Martinová

„Pro lidi a jejich krajinu.“

Kdo jsem

Vystudovala jsem bohemistiku na FF UK a studium humanitní vzdělanosti na FHS UK. Jsem ředitelkou obecně prospěšné společnosti působící v kultuře, redaktorkou kulturního čtrnáctideníku a lokální koordinátorkou projektu Živá krajina, jehož smyslem je připravit českou krajinu na klimatickou změnu.

K práci senátorky chci přistupovat zodpovědně - je to práce na plný úvazek. Nebudu kumulovat funkce či bokem podnikat. Přestože je to oproti Poslanecké sněmovně těžší, chci využít možnosti legislativu i navrhovat, nikoli jen připomínkovat. Horkým kandidátem je pro mne v tomto ohledu klimatický zákon, chci se podílet i na přípravě zákona energetického. Nebudu se vyhýbat ani těm nejpalčivějším otázkám současnosti.

marta_květiny_02
marta_kolo_03
marta_vodarna
marta_řeka
marta-voda-barevna
marta_hradby
Marta Martinová na kontaktní kampani v Nymburce
Marta Martinová a Pirátky na zahájení kampaně
Marta Martinová s Klárou Kocmanovou

Líbí se vám hodnoty, které zastávám?

Kalendář akcí

Žádné události.